PIEDZĪVOJUMI SĀKAS TUR, KUR CEĻŠ BEIDZĀS
KTM MOBILITY SERVICE Ziņas
KTM MOBILITY SERVICE

KTM MOBILITY SERVICE

Jūsu jaunais KTM ir Jūsu brīvība. Tam ceļā nedrīkst stāties nekas. Tādēļ Jūsu virzību nodrošināsim neatkarīgi no apstākļiem. Papildus mūsu daudzpusīgajai ražotāja garantijai saņemsiet bezmaksas KTM MOBILITY CARD. Ar šo kartiņu ir nodrošināta pieeja mūsu mobilitātes partnera ARC Europe milzīgajam palīdzības tīklam. Ātri, ērti un READY TO RACE, nodrošinot palīdzību 24 stundas dienā, septiņas dienas nedēļā un 365 dienas gadā.

ĪSUMĀ PAR KTM MOBILITY SERVICE

SADARBĪBAS PARTNERI

 • KTM un ARC Europe

MOBILITĀTĒS PAKALPOJUMS ATTIECAS UZ MOTOCIKLIEM, KAS IR IEGĀDĀTI VAI KAM IR VEIKTA APKOPE

 • Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Norvēģijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā

DARBĪBAS TERITORIJA (TEHNISKAS PROBLĒMAS, KAS ATGADĀS ŠAJĀS VALSTĪS):

 • Albānija, Andora, Apvienotā Karaliste (Eiropas teritorijas, ieskaitot Gibraltāru un Normandijas salas), Austrija, Beļģija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (BDMR), Bosnija un Hercogovina, Bulgārija, Čehija, Dienvidkipra, Francija (Eiropas teritorijas), Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kosova, Krievija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Melkalne, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vatikāns, Vācija, Ziemeļkipra, Zviedrija.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

 • Standarta 12 mēnešu bezmaksas aizsardzība katram jaunam transportlīdzeklim, kas stājas spēlā no piegādes sertifikāta izsniegšanas brīža;
 • LIFETIME*** serviss ir spēkā, ja pēc 12 mēnešu bezmaksas aizsardzības apkopes reizi gadā tiek veikta apkope pie pilnvarota KTM izplatītāja!

MOTOCIKLI, UZ KURIEM ATTIECAS GARANTIJA

 • KTM motocikli ar 24 mēnešu ražotāja garantiju, kas ir sertificēti izmantošanai tikai uz koplietošanas ceļiem.

PAKALPOJUMA LIETOTĀJI

 • Īpašnieks vai braucējs un pasažieris.

PAKALPOJUMU KLĀSTS

 • Plašs, visu Eiropu aptverošs pakalpojumu sniedzēju tīkls un ārkārtas zvanu centrs (visu diennakti, 365 dienas gadā). Pakalpojumu organizēšana tiks sākta pēc transportlīdzekļa identifikācias numura (VIN) apstiprināšanas, jo mobilitātes pakalpojums attiecas uz motociklu.

PAKALPOJUMI

GADĪJUMI, UZ KURIEM ATTIECAS GARANTIJA

 • Tehnisks bojājums, vandālisms, zādzība, zādzības mēģinājums**** un ugunsgrēks.

REMONTS UZ VIETAS

TRANSPORTĒŠANA

 • Ja motociklu nav iespējams remontēt uz vietas, tas tiek nogādāts uz tuvāko pilnvarotā KTM izplatītāja servisu (vai pie vietējā izplatītāja, ja tas nav tālāk par 50 km).

UZGLABĀŠANA

 • Ja noticis negadījums, maksimāli līdz 2 nedēļām, līdz atkārtotai piegādei/savākšanai/demontāžai.

REZERVES DAĻAS

 • Tehniska bojājuma gadījumā ārzemēs: rezerves daļu piegāde pilnvarotajam KTM izplatītājam. Pakalpojums iekļauj nosūtīšanas izmaksas, neiekļauj rezerves daļu izmaksas.

UTILIZĀCIJA ĀRZEMĒS

 • Vandālisma, degšanas, nozagšanas vai zagšanas mēģinājuma gadījumā tiek organizēta utilizācija. Iekļauta transportēšana uz utilizācijas vietu, nav iekļautas muitas un eksperta pakalpojumu izmaksas.

IZMITINĀŠANA

 • Izmitināšanas izmaksas maksimāli 2 personām 3 zvaigžņu kategorijas viesnīcām iekļaujot brokastis, uz laiku, kas nepārsniedz 4 naktis, tiek nodrošinātas gadījumā, kad motocikla remonts nav iespējams uzreiz pēc transportēšanas uz pilnvarotā KTM izplatītāja servisu un negadījums ir noticis vairāk nekā 50 km attālumā no pilnvarotā vadītāja dzīvesvietas.

ATSLĒGU SERVISS

 • Ja šis tiek uzskatīts par piemērotāko risinājumu, tad gadījumā, kad atlēga ir pazaudēta/nozagta/bojāta, vadītājam vai pilnvarotajam KTM izplatītājam tiek nosūtīta rezerves atslēga (nosūtīšanas izmaksas ir iekļautas).

NEAPSTĀJIETIES

TRANSPORTS

 • Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts vietējais transports, ja tā maks. Izmaksas nepārsniedz 77 EUR/negadījums (PVN iekļauts) transportēšanai no/līdz pilnvarotam KTM pārstāvim, automašīnu īres aģentūrai, viesnīcai, stacijai, lidostai, utt.

MAIŅAS TRANSPORTLĪDZEKLIS

 • Ja motociklu nav iespējams salabot tajā pašā dienā, kad tas tiek transportēts uz pilnvarotā KTM izplatītāja servisu, līdz remontdarbu pabeigšanai, bet ne vairāk kā uz 4 darba dienām, tiek nodrošināta īres auomašīna (maks. Kategorija B, “ekonomiska”) ar noteiktu bezmaksas degvielas daudzumu un standarta apdrošināšanu.*****

CEĻOJUMA TURPINĀŠANA

 • Ja motociklu nav iespējams salabot tajā pašā dienā, kad tas tiek transportēts uz pilnvarotā KTM izplatītāja servisu, tiek segtas izmaksas (maks. 2 personām) nokļūšanai no negadījuma vietas līdz galamērķim vai līdz pilnvarotā vadītāja dzīvesvietai. Piedāvātie transporta veidi:
  • taksometrs, ja negadījums noticis tuvāk kā 50 km no mērķa;
  • klases vilciens, ja negadījums noticis 50 līdz 1000 km attālumā no mērķa;
  • ekonomiskās klases lidojums, ja negadījums noticis tālāk nekā 1000 km no mērķa

TRANSPORTĒŠANAS PAKALPOJUMS

REMONTĒTA MOTOCIKLA TRANSPORTĒŠANA

 • Izmaksas par remontētā motocikla aizvešanu no KTM pārstāvja, ko veic viens norīkots vadītājs. Transportēšanas veidi ir norādīti iepriekš. Ja vadītāja veikta transportlīdzekļa aizvešana nav iespējama, KTM atbalsta centrs sedz transportēšanas izmaksu daļu līdz braucēja māju adresei atbilstoši izmaksām, kas rastos, ja tiktu organizēta neatkarīga vadītāja ierašanās, lai veiktu transportlīdzekļa aizvešanu. Pieprasījuma gadījumā KTM atbalsta centrs noorganizēs transporta kompānijas vai profesionāla piegādes uzņēmuma pakalpojumus, ko norādīs un apmaksās vadītājs. Izmaksas atbilstoši iepriekšējam paskaidrojumam vēlāk daļēji segs KTM atbalsta centrs. Šis pakalpojums tiek sniegts tikai šādos gadījumos:
  • tehniskais bogājums, vandālisms, ugunsgrēks (uzturēšanās valstī un ārzemēs);
  • zagšanas mēģinājums (tikai ārzemēs).

NEREMONTĒTA MOTOCIKLA TRANSPORTĒŠANA

 • Ja pēc nogādāšanas pilnvarotā KTM izplatītāja servisā motociklu nevar salabot 4 darba dienu laikā, motocikls tiek transportēts uz vietējā pilnvarotā KTM izplatītāja servisu (vairāku motoiklu transports). Šis pakalpojums tiek sniegts šādos gadījumos:
  • tehniskais bogājums, vandālisms, ugunsgrēks (uzturēšanās valstī un ārzemēs);
  • zagšanas mēģinājums (tikai ārzemēs).

IETEICAMS ZINĀT

KOMERCIĀLS PIELIETOJUMS

 • Uz komerciālam pielietojumam paredzētiem motocikliem (piem., policijas, braukšanas mācību skolu, nomas motocikliem) attiecas ierobežota apjoma piedāvājums (iekļauj remontu negadījuma vietā un transportēšanu).

PRIEKŠROCĪBU APVIENOJUMS

 • Maiņas transportlīdzekļa, izmitināšanas un ceļojuma turpinājuma piedāvājumu nevar apvienot viena negadījuma situācijas ietvaros.

IZŅĒMUMI

 • Palīdzība nav spēkā šādos gadījumos:
  • ja pilnvarotais vadītājs nav sazinājies ar KTM atbalsta centru, lai organizētu atbalsta pakalpojumus negadījuma brīdī;
  • ja attiecīgais motocikls ir nogādāts pie pilnvarota KTM izplatītāja;
  • netiek veikta atmaksa par nepieteiktiem pakalpojumiem;
  • nepārvaramas varas gadījumi, kara draudi, streiki, valsts iestāžu apstiprināta transportlīdzekļa atņemšana, aizturēšana, oficiāls aizliegums, pirātisms, ierīču sprādzieni vai kodolsprādzienu un radiācijas izraisītas sekas;
  • negadījumi, kas rodas motosporta pasākumos vai treniņos;
  • ar piekabi vai blakusvāģi saistītos negadījumos;
  • negadījumos, ko izraisījusi transportlīdzekļa lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim;
  • negadījumos, kas notikuši pirms palīdzības zvana veikšanas;
  • negadījumos, ko ir izraisījusi KTM neapstiprināta un motociklā uzstādīta rezerves daļa vai piederums;
  • negadījumos, kas notiek, ja motociklu vada nepilnvarots vadītājs vai vadītājs bez tiesībām.
 
*** viencilindra transportlīdzekļiem: maks. 60 000 km vai 8 gadi - atkarībā no tā, kurš stāvoklis iestājas pirmais;
divcilindru transportlīdzekļiem: maks. 80 000 km vai 8 gadi - atkarībā no tā, kurš stāvoklis iestājas pirmais.
**** zādzība un zādzības mēģinājums tiek segts ārzemēs
***** ir spēkā automašīnu īsres uzņēmuma vispārīgie noteikumi un nosacījumi